Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ερώτηση 7

7.      Προτίθεστε να παρεμποδίσετε τις παράνομες μεθοδεύσεις για την αυθαίρετη χωροθέτηση ιδιωτικού Βιομηχανικού υποδοχέα υψηλής όχλησης στην Βόρεια Εύβοια και να συμβάλλετε στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής με την αξιοποίηση των πραγματικών φυσικών πόρων της; Και αν ναι, με ποιο τρόπο;    από την Πρωτοβουλία κατοίκων ενάντια στη ΒΙΠΕ Β.Ε.

Τεκμηρίωση: Τα τελευταία τρία χρόνια επιχειρείται να ανατραπεί βίαια ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της βόρειας Εύβοιας με την αυθαίρετη χωροθέτηση Βιομηχανικού υποδοχέα υψηλής όχλησης στο Μαντούδι προκειμένου σε αυτό να φιλοξενηθούν ασύμβατες με τη φυσιογνωμία της περιοχής δραστηριότητες υψηλής ρύπανσης, έχει δε εκδοθεί η σχετική απόφαση ίδρυσης του εν λόγω υποδοχέα.
Η παραπάνω παράνομη επιχειρηματική επιδίωξη είναι ασύμβατη όχι μόνον προς τις υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες της πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής που νομίμως επί δεκαετίες δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στην δασοπονία, στις αγροτικές καλλιέργειες, στην αλιεία, στην κτηνοτροφία, στην παραδοσιακή ρητινοκαλλιέργεια κλπ, αλλά και προς το σύνολο του υπερκείμενου θεσμοθετημένου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικό Πλαίσιο – Περιφερειακό Πλαίσιο – Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό – Ειδικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία), παραβιάζει δε ακόμη και τον πρόσφατο Ν. 3982/11. 
Η ασυμβατότητα αυτή έχει επισημανθεί και από την Μελετητική ομάδα που εκπονεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την εν λόγω περιοχή (Δημοτική Ενότητα Κηρέως) η οποία έχει προτείνει την αποκατάσταση της νομιμότητας με τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Βιομηχανικού υποδοχέα, ώστε να προβλέπει "μέση όχληση", που είναι συμβατή με την περιοχή λόγω εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Όμως, η αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση έδωσε αντίθετη, παράνομη και καταχρηστική εντολή στους μελετητές για να ενσωματώσουν στις προτάσεις τους Βιομηχανικό υποδοχέα υψηλής όχλησης. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται μέσω του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου να αποδοθεί ετεροχρονισμένη νομιμοποίηση στην παράνομη Κ.Υ.Α ίδρυσης της ΒΙ.ΠΕ.Απάντηση του Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς

Στο θέμα, έχουμε την άποψη ότι η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μια βίαιη επέμβαση στον αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιοχής, η οποία όχι απλά τον αλλοιώνει, αλλά τον ανατρέπει. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι η εξόρυξη του λευκόλιθου, η ήπια γεωργία και ο ποιοτικός και εναλλακτικός τουρισμός. Οι μονάδες μεταποίησης θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε ένα νέο επιχειρηματικό πάρκο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην περιοχή χωρίς να ανατρέπει βίαια τη φυσιογνωμία της περιοχής. Αυτή είναι η πρότασή μας και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας με όλα τα νόμιμα μέσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου