Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ερώτηση 25

25. Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με πανεπιστημιακές μελέτες, υπάρχει σημαντική επιβάρυνση του Κορινθιακού με επιπτώσεις για το οικοσύστημα και την υγεία λόγω συγκεκριμένων μεταλλευτικών μονάδων και εγκαταστάσεων; Προτίθεστε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και ποιες,  για την παραπέρα διερεύνηση αυτών των στοιχείων και την συμμόρφωση των βιομηχανιών; (από την Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας η Αρτεμις και την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας)

Τεκμηρίωση:
Α. Δύο πρόσφατες πανεπιστημιακές εργασίες με τίτλους α) « Επίδραση της Εξόρυξης του Βωξίτη στα ιζήματα του κόλπου της Ιτέας: Προσδιορισμός ιχνοστο
ιχείων και ραδιενεργών νουκλιδίων» Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2007)   και β) «Ιζηματολογική – γεωχημική και ορυκτολογική Μελέτη των επιφανειακών ιζημάτων του όρμου  της Ιτέας » Πανεπιστημίο Αιγαίου (2009) ,  καταδεικνύουν:
Ø  την ύπαρξη βωξίτη στα ιζήματα του Κόλπου της Ιτέας καθιστώντας τα «ελαφρά επιβαρυμένα» σε βαρέα μέταλλα που επιτάσσουν την παραπέρα διερεύνηση τυχόν διασποράς τους στο περιβάλλον και μεταφοράς τους στην τροφική αλυσίδα
Ø  συγκεντρώσεις Νικελίου. Μολύβδου και Ψευδαργύρου πάνω από τα θεσπισμένα όρια στο έδαφος
Ø  μόλυνση των εδαφών της περιοχής του κόλπου της Ιτέας με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις ραδιονουκλιδίων Ουρανίου 238U, ραδίου 226Ra και θορίου 232Th που περιέχονται στον βωξίτη,

Β. Μελέτες Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων υποδεικνύουν ότι η ερυθρά ιλύς, χημικό απόβλητο της Βιομηχανίας Αλουμινίου που δραστηριοποιείται στον κόλπο της Αντίκυρας έχει καλύψει  ότι το 1/5 του βυθού του Κορινθιακού καταστρέφοντας το βένθος του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και σήμερα μέσω του μεταλλικού αγωγού απόρριψης της ερυθράς ιλύος μήκους περίπου 3 χλμ. απελευθερώνεται στον Κορινθιακό κόλπο απροσδιόριστης ποσότητας ίζημα και άλλα παραπροϊόντα από την λειτουργία της βιομηχανίας. 


Επίσης ποσότητα ερυθράς ιλύος εναποτίθεται ήδη επιφανειακά στην πίσω πλευρά του εργοστασίου (περιοχή Αγ. Αθανασίου) χωρίς κανέναν έλεγχο (ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ).  Ήδη μελέτες και παρατηρήσεις έχουν καταδείξει την τοξικότητα της ερυθράς ιλύος. Είναι ορατό διά γυμνού οφθαλμού ότι εκτός της δημιουργίας τοξικών λοφίσκων, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ρύπανσης από τα τοξικά και τα βαρέα μέταλλα που εμπεριέχονται στην κόκκινη λάσπη, αφού  αφ’ ενός μεν μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα,  αφ’ ετέρου δε εξ αιτίας των βροχών και της απορροής των υδάτων καταλήγουν στη θάλασσα δια μέσου του παρακείμενου ρέματος.

Άλλες πάλι μελέτες χαρακτηρίζουν τον κόλπο της Αντίκυρας σαν τον πιο ρυπασμένο  κόλπο της Ελλάδας σε ΠΑΥ (Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες) καθώς στα ιζήματα του κόλπου ανιχνεύονται ποσότητες ΠΑΥ ως και 30 φορές περισσότερες από το θαλάσσιο χώρο περί την Ψυτάλλεια στην Ελευσίνα (μελέτη ΕΛΚΕΘΕ). Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες προέρχονται από ανθρωπογενείς διαδικασίες και είναι πυρολυτικής προέλευσης, αποδεδειγμένα δε προκαλούν διάφορες μορφές καρκίνου καθώς δρουν συσσωρευτικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Έρευνα αποκάλυψε ότι υπάρχει  επιβάρυνση των εδαφών σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το Αλουμίνιο σε στοιχεία και κατάλοιπα όπως Φθόριο, Θείο, Μόλυβδος που  προκαλούν βλάβες στην υγεία των ανθρώπων αλλά και των ζώων.

Από τη σύγκριση των υποβαλλόμενων σύμφωνα με το νόμο μετρήσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στο αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προτύπων, προκύπτει ότι η πολύχρονη λειτουργία της Βιομηχανίας Αλουμίνιον Α.Ε. , οι παλιές εγκαταστάσεις και η παλιά τεχνολογία παραγωγής έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή και διασπορά αέριων ρύπων σε ποσότητες εκτός των θεσμοθετημένων από την Ε.Ε. ορίων. Οι αέριοι ρύποι (αιωρούμενα σωματίδια, αρσενικό, νικέλιο, ΠΑΥ, φθόριο, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, κτλ.) υποβαθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου και έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία τους (Μελέτη Πανεπιστημίου Πατρών- ΣΠΟΑΚ). 

Απάντηση του Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς

Το πρόβλημα είναι παρόμοιο και ίσως πιο οξυμένο σε σχέση με τον Ευβοϊκό και τον Μαλιακό. Χρειάζονται αντίστοιχα μέτρα εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με ενίσχυση των ελέγχων και της στελέχωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών της Περιφέρειας, αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας των αποβλήτων, θα χρειαστεί συγκεκριμένη μελέτη και εξέταση του θέματος, ώστε να επιβάλλουμε συγκεκριμένες μεθοδολογίες μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου