Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ερώτηση 1

1.           Τι προτίθεσθε να κάνετε, αν εκλεγείτε, ώστε να συμμορφωθεί η Περιφέρειά μας με την δικαστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τον Ασωπό και να πάψει να παραβιάζει συστηματικά το δικαίωμα στην υγεία των πολιτών της περιοχής; από τις συλλογικότητες του Δήμου Τανάγρας "Πολίτες εν δράσει" και "Πολίτες για την Αειφορία"


Τεκμηρίωση:  Είναι γνωστό σε όλους το σοβαρότατο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής του Ασωπού ποταμού στα όρια της Περιφέρειάς μας με την Αττική, εκεί όπου λειτουργεί άναρχα και μη θεσμοθετημένα η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας. Στις διαστάσεις του προβλήματος περιλαμβάνονται πλήθος περιβαλλοντικών και άλλων ζητημάτων όπως η χωροταξία, η διαχείριση των υδάτων και των άλλων φυσικών πόρων, η αδειοδότηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των βιομηχανιών, η διαχείριση των αποβλήτων, η δημόσια υγεία, η τοπική αγροτική δραστηριότητα κλπ, στα οποία η Περιφέρειά μας έχει πολύ σημαντική θεσμική αρμοδιότητα.
Πρόσφατα (23-01-2013) καταδικάστηκε η Ελληνική Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, για πράξεις ή παραλείψεις της κεντρικής διοίκησης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και του Δήμου Οινοφύτων, που συνιστούν παραβίαση του δικαιώματος των πολιτών στην υγεία, σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Με δεδομένα τα παραπάνω που κατατάσσουν το πρόβλημα στην πρώτη θέση από απόψεως σπουδαιότητας και με δεδομένο ότι κάθε σοβαρή υποψηφιότητα για την Περιφέρεια μας θα πρέπει να έχει επεξεργαστεί ένα απολύτως συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης και επίλυσης του προβλήματος αυτού, σας απευθύνουμε την παραπάνω ερώτηση.

1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ:


Βεβαίως θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε να στηρίξουμε απαιτήσεις κατοίκων της περιοχής που έχουν ζημιωθεί πολύμορφα από την άθλια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Ασωπό και στην ευρύτερη περιοχή. Όμως, επιτρέψτε μας να  σημειώσουμε ότι καμιά εμπιστοσύνη δεν έχουμε σε μηχανισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ε.Ε, όχι μόνο γιατί οι σχετικές αποφάσεις που παίρνουν είναι στα χαρτιά, όπως έχουν δείξει και άλλες δικαστικές αποφάσεις. Αλλά πολύ περισσότερο γιατί η πολιτική τους στηρίζει τα συμφέροντα που προκαλούν τη ζημιά στο Ασωπό. Κατά τη γνώμη μας οι οργανισμοί αυτοί είναι μέρος μιας πρακτικής που διατηρεί την πηγή του κακού, την ενθαρρύνει  και την ενισχύει . Γιατί π.χ η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε που προβάλλει το σύνθημα «ο ρυπαίνων πληρώνει» , έχει τις δικές της ευθύνες για τη διαιώνιση του προβλήματος της μόλυνσης του Ασωπού για την οποία ευθύνονται βιομηχανίες της περιοχής, με τη στήριξη των κυβερνήσεων της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια.

Από το 1969, την περίοδο της φασιστικής δικτατορίας επέτρεψαν τη χρησιμοποίηση του Ασωπού ως κανάλι διοχέτευσης αποβλήτων-λυμάτων και αυτό συνεχίστηκε στην δεκαετία του ΄70 και τις επόμενες δεκαετίας. Αυτό γίνεται μέχρι σήμερα.

Ο αγώνας μας είναι μονόδρομος, αλλά χρειάζεται βαθειά συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η σύγκρουση είναι και θα είναι σκληρή γιατί το σύστημα, οι κυβερνήσεις και η Ε.Ε στηρίζουν τους βιομήχανους και την κερδοφορία τους που βρίσκεται πίσω από την καταστροφή του Ασωπού.

Η ευθύνη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στην περιφέρεια θα διαμορφώσει νέα δεδομένα, κινητοποιώντας κατά το δυνατόν λαικές δυνάμεις και είναι φανερό ότι δεν θα έχει καμία σχέση με την μέχρι σήμερα κατάσταση. Πολύ περισσότερο η παρέμβαση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ είναι σε αντιπαράθεση με τις θέσεις του κ. Μπακογιάννη υποψηφίου της Ν.Δ και του κ. Αποστόλου υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν την ανάπτυξη που έχει κριτήριο το κέρδος και είναι υπερασπιστές της Ε.Ε, δεσμευμένοι στη λογική των μεγαλοσυμφερόντων.    

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ προσεγγίζει το πρόβλημα του ΑΣΩΠΟΥ μελετώντας όλες τις πλευρές του .   

Πρώτο , το εξασθενές χρώμιο είναι τοξική , καρκινογόνος , πολύ επικίνδυνη ουσία και η ανοχή πρέπει να είναι μηδενική , ιδιαίτερα όσο αφορά το πόσιμο νερό.

Σήμερα σύμφωνα με πολλές έρευνες τα μεγέθη  του εξασθενούς χρωμίου ξεπερνούν κατά 100- 160 φορές τα όρια που έχουν τεθεί και αυτό είναι κίνδυνος –θάνατος.

Η χρόνια ρήψη των επικίνδυνων απόβλητων-λυμάτων έχει δηλητηριάσει το νερό, τα υπόγεια νερά, ακόμα και γεωργικές εκτάσεις.

Δεύτερο, παρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις  παραμένουν ενεργές οι εστίες της ρύπανσης , της μόλυνσης, ενώ  υπάρχουν και «κρυφά» χαρτιά, πηγάδια, βόθροι, δεξαμενές  που συγκεντρώνονται τα απόβλητα

Η πρόσφατη έκθεση του Πολυτεχνείου, από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, έχει μεγάλο ενδιαφέρον,   εντοπίζει ακόμα και συγκεκριμένο χώρο (εστία) της μόλυνσης και όλα αυτά θα εξεταστούν με μεγάλη προσοχή. 

Στις συνθήκες αυτές η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ συγκεντρώνει την προσοχή της στους εξής στόχους :

==== Αξιοποίηση ακόμα και αυτού του ανεπαρκούς νομοθετικού πλαισίου ώστε η Περιφέρεια να ελέξει , από μέσα και από έξω όλες τις βιομηχανίες που ενέχονται στη μόλυνση του Ασωπού και της ευρύτερης περιοχής.

==== Επιβολή αυστηρών μέτρων για την εξασφάλιση του ελέγχου των αποβλήτων, της επεξεργασίας και της ασφαλούς μεταφοράς τους, αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίαση .  

====  Να σφραγιστούν τα «βιομηχανικά πηγάδια» που χρησιμοποιούνται σαν «βόθροι που δεν γεμίζουν ποτέ»!
==== Δημοσιοποίηση των ερευνών της περιφέρειας και οργάνωση της λαικής δράσης για την αντιμετώπιση κάθε είδους εκβιασμών από την πλευρά των μεγαλοσυμφερόντων που παίζουν με την αγωνία των εργαζομένων για το δικαίωμα στη δουλειά.   

==== Επανεξέταση των αδειών λειτουργίας, με συγκεκριμένα κριτήρια και αφαίρεση αδειών σε περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας και των μέτρων της Περιφέρειας.     

Τρίτο, Υλοποίηση σχεδίου  αντιρρύπανσης, απορρύπανσης, και αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα.
Τέταρτο, επανεξέταση της υποδομής, των μέσων υδροδότησης και άρδευσης της περιοχής ώστε να εξασφαλιστεί η καθαρότητα και η υγιεινή του πόσιμου νερού, της λάτρας και του ποτίσματος των καλλιεργειών.

Πέμπτο, παρέμβαση για να πραγματοποιηθεί άμεσα προληπτικός και ουσιαστικός επιδημιολογικός έλεγχος για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.  


Απάντηση Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς
Το πρόβλημα Ασωπός το αντιμετωπίζουμε με μια ολιστική προσέγγιση. Γιατί μέχρι σήμερα κάποια αποσπασματικά μέτρα δεν το αντιμετώπισαν και ουσιαστικά οξύνεται και διαιωνίζεται. Η γνώμη μας δηλαδή αφορά την εκπόνηση και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου αποκατάστασης που θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την χωροθέτηση και κατασκευή ενός Επιχειρηματικού Πάρκου που θα μπορεί να φιλοξενήσει τις υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες, με τις κατάλληλες υποδομές και κεντρικό σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων. Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων απορρύπανσης της γης και των νερών με στόχο την αποκατάσταση. Για το θέμα της ύδρευσης κεντρικό διυλιστήριο για την κάλυψη των αναγκών όλης της περιοχής. Τέλος απαιτείται θεσμοθέτηση του κατώτατου ορίου για το εξασθενές χρώμιο σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου