Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ερώτηση 27


27. Ποιοί πιστεύετε ότι πρέπει να είναι βασικοί άξονες ανάπτυξης της Φωκίδας; Ποια είναι η θέση σας για την Π.Ε. Φωκίδας στο προς αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας; από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας


Τεκμηρίωση: Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία προβλέπει ότι η Φωκίδα είναι κύριας προτεραιότητας μεταλλευτική περιοχή ακόμα και οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων βωξίτη και κατ΄ επέκταση επιχειρησιακός σχεδιασμός που να διασφαλίζει αυτό που ονομάζεται διεθνώς «βιώσιμη ανάπτυξη» δηλαδή η δυνατότητα αξιοποίησης και χρήσης των φυσικών πόρων από τις επόμενες γενεές. Αντίθετα ο σχεδιασμός των εταιριών, κατά δήλωση τους σε επίσημες μελέτες τους, ευθυγραμμίζεται με το πώς μπορούν να καλυφθούν οι «παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς» αγνοώντας τις κοινωνικές ανάγκες.    

Απάντηση του Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς


Γενικά εκτιμούμε ότι το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, χρειάζεται αναθεώρηση με ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Ειδικά για τη Φωκίδα και την αξιοποίηση του βωξίτη είναι ένα θέμα που χρειάζεται να προσεγγισθεί μέσα στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Ασφαλώς θα πρέπει να προηγηθούν συγκεκριμένες μελέτες όσον αφορά τα αποθέματα, τους βέλτιστους τρόπους εξόρυξης, τα ειδικά θέματα προστασίας των υπόγειων υδάτων και γενικά της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου