Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ερώτηση 18

18. 
 Τι προτίθεστε να κάνετε για την παράνομη μεταλλευτική δραστηριότητα στη θέση «Κοκκινόβραχος», στον πυρήνα του εθνικού Δρυμού Οίτης ; Ποια είναι η θέση σας στην επιχειρούμενη επέκταση εξορύξεων βωξίτη σε ολόκληρη την Οίτη ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους
Τεκμηρίωση: Από το 2003 λειτουργεί στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού (ΕΔ) Οίτης παράνομα μεταλλείο βωξίτη.  Ο Ν. 996/71 (άρθρο 6, παρ. 2) και ο Ν. 1734/87 απαγορεύουν επί ποινή απολύτου ακυρότητας την ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων εντός του πυρήνα των Εθνικών Δρυμών. Στις περιφερειακές ζώνες προσδιορίζονται τα επιτρεπτά έργα έτσι ώστε να μην έχουν αρνητική επίδραση στον πυρήνα. Το σύνολο του ΕΔ της Οίτης είναι περιοχή NATURA 2000 (με κωδικό GR24400004) και έχει χαρακτηριστεί ως "περιοχής ειδικής προστασίας ορνιθοπανίδας - SPA" σύμφωνα με κοινοτική οδηγία και τελεί υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και τη μη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. Οι ενέργειές μας είχαν ως αποτέλεσμα να σφραγιστεί το μεταλλείο από το Δασαρχείο Λαμίας (έγγραφο του Δασαρχείου Λαμίας αριθμ. 4983/21-6-2004). Η  Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το αρ. πρωτ. έγγραφο 112878/3378/21-10-2004 προς το ΣτΕ για αντίκρουση της αίτησης αναστολής της εταιρείας, θεωρεί ανυπόστατους όλους τους ισχυρισμούς της για συνέχιση της λειτουργίας των μεταλλείων. Η αίτηση αναστολής της εταιρείας απορρίπτεται από το ΣτΕ.

Κατά καιρούς κάποιοι Γ.Γ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, σε πείσμα κάθε θεσμικού πλαισίου, εθνικού και κοινοτικού, για την προστασία των εθνικών δρυμών είτε εγκρίνουν άδεια επέμβασης στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού, είτε δίνουν εντολή στη Δ/νση Δασών Ν. Φθ/δας για την έκδοση έγκρισης επέμβασης στον ¨Κοκκινόβραχο» (απόφασή Γ.Γ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας αριθμ. 550/05-02-2008). Η απόφαση 93493/23-12-2008 του τότε  Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει ότι πρέπει να τεθεί φραγμός στη μεταλλευτική δραστηριότητα στον πυρήνα του ΕΔ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Διοίκηση δεν έχει θέσει σε εφαρμογή την απόφαση αυτή. Αν και η Δ/νση Δασών Ν. Φθ/δας δεν έχει χορηγήσει στην εταιρεία έγκριση επέμβασης, η εταιρεία παραβιάζοντας τους νόμους, εξακολουθεί τις μεταλλευτικές της δραστηριότητες στον «Κοκκινόβραχο»

Απάντηση του Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς

Ίδια με αυτή της τεκμηρίωσης, δηλαδή αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και των αποφάσεων που ήδη έχουν παρθεί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου