Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ερώτηση 4

4. Στη Θήβα, προωθείται η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, με κόστος 21,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μια εναλλακτική μορφή διαχείρισης απορριμμάτων, με διαλογή στην πηγή μπορεί να μειώσει και το οικονομικό κόστος, κάτω από το 1/3 του κόστους της παραπάνω προωθούμενης μονάδας και να επιτύχει την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας.  Ποια είναι η γνώμη σας για τη συγκεκριμένη μορφή διαχείρισης απορριμμάτων; Θεωρείτε σκόπιμη την χρηματοδότηση τέτοιων μονάδων; Ποια προτίθεστε να είναι η παρέμβαση της Περιφέρειας για την αναθεώρηση ή την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων; από την Πρωτοβουλία Συνεννόησης για την διαχείριση των Απορριμμάτων (ΠΡΟΣΥΝΑΤ) και το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας ΣτερεάςΤεκμηρίωση: Σύμφωνα με την ΜΠΕ της μονάδας, προβλέπεται ότι  η συλλογή των ανακυκλώσιμων με διαλογή στην πηγή θα παραμείνει σταθερή μέχρι το 2040 στο ελάχιστο σημερινό επίπεδο  στους μπλε κάδους[i] δηλαδή μόλις στο 4,8% ενώ τα επίσημα εθνικά στοιχεία  δίνουν σήμερα μέσο ποσοστό ανακύκλωσης 15%. Σύμφωνα όμως με την οδηγία 2008/98/ΕΚ  για τα απόβλητα : « τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με την ακόλουθη ιεράρχηση βάσει προτεραιότητας: πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση,  άλλη ανάκτηση, διάθεση.»
Από την άλλη πλευρά, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τα απορρίμματα έπρεπε να έχει ήδη αναθεωρηθεί ή να έχει ξεκινήσει να υλοποιείται με βάση την παραπάνω ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που προβλέπει και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τα απόβλητα. Αντί για αυτό, διαπιστώνουμε ότι έχει ξεκινήσει ένας αγώνας για πανάκριβες μονάδες επεξεργασίας και σταθμούς μεταφόρτωσης σύμμεικτων απορριμμάτων, ορισμένα από τα οποία είναι εντελώς ανώριμα και εγείρουν τοπικές αντιδράσεις. Η χρηματοδότηση και η υλοποίηση τέτοιων έργων προϋποθέτει την εγκατάλειψη της προτεραιότητας της ανακύκλωσης με διαλογής στην πηγή με σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον, την οικονομία και το κόστος που θα πληρώνουν οι πολίτες. 

Απάντηση του Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς


Συμφωνούμε με την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού που θα δίνει έμφαση στην πρόληψη, την επανάχρηση, την ανακύκλωση στην πηγή με το σύστημα των τεσσάρων κάδων, με μονάδες κομποτοποίησης για τα οργανικά αλλά και με μονάδες τελικής επεξεργασίας λειτουργικές που θα καλύπτουν τις ανάγκες της Περιφέρειας. Το θέμα θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση α’ βαθμού.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου