Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ερώτηση 12

12. Γνωρίζετε το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων για την Ν. Εύβοια και αν ναι, συμφωνείτε; Έχετε  εναλλακτικές προτάσεις για τη διαχείριση των σκουπιδιών; Από τον Σύλλογο Προστασίας Νότιας Καρυστίας (ΣΠΕΝΚ)


Τεκμηρίωση: Το σχέδιο διαχείρισης των σκουπιδιών της Νότιας Εύβοιας που έχει εκπονηθεί αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, δεν δίνει βάρος στον διαχωρισμό των σκουπιδιών στην πηγή δηλ. τα νοικοκυριά.  Προωθεί κυρίως την συμπίεση σύμμεικτων σκουπιδιών που θα μεταφέρονται σε κέντρο διαλογής στο Αυλωνάρι και από εκεί την ταφή τους στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας. Η λύση αυτή είναι και ακριβή λόγω της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση και αντιπεριβαλλοντική γιατί από τη στιγμή που θα ανακατευτούν η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων γίνεται πιο δύσκολα. Πιο συμφέρουσα λύση θα ήταν τα σκουπίδια να διαχωρίζονται ανάλογα με το είδος τους στην πηγή και τα οργανικά να κομποστοποιούνται στον τόπο που παράγονται.  Το μοντέλο διαχείρισης που έχει επιλεγεί θα στείλει στα ύψη τα δημοτικά τέλη που οι δημότες θα αδυνατούν να πληρώσουν και θα δημιουργηθούν νέα ελλείμματα στους Δήμους.Απάντηση του Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς


Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων που είναι υπό έγκριση καθώς και το επίσης υπό έγκριση Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης της δημιουργίας Απορριμμάτων  εισάγει την πρόληψη για την μείωση των απορριμμάτων στην πηγή, προάγοντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση σύμφωνα με τις νέες Οδηγίες της Ε.Ε. Το πρώτο εξάμηνο του 2015 θα ξεκινήσει η αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων. Συνεπώς το Σχέδιο Διαχείρισης και για την Νότια Εύβοια πρόκειται να αναθεωρηθεί και συνεπώς δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα εφαρμογής του. Εμείς υποστηρίζουμε τις πολιτικές πρόληψης της δημιουργίας απορριμμάτων, την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης των απορριμμάτων ανά ρεύμα αποβλήτων (π.χ. οργανικά- τρόφιμα, χαρτί, αλουμίνιο, συσκευασίες κ.ο.κ.), την αλλαγή της διαχείρισης σε επίπεδο Δήμου, Η μείωση των απορριμμάτων σε συνδυασμό με την ανακύκλωση είναι οι πολιτικές που θα οδηγήσουν στην μείωση του κόστους διαχείρισης ανά κάτοικο και συνεπώς θα μειώσουν τα δημοτικά τέλη. Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Αρχή θα προωθήσουν στο νέο περιφερειακό σχεδιασμό τις πολιτικές της ορθολογικής διαχείρισης με διακριτά ρεύματα αποβλήτων και επι μέρους σχεδιασμό για το καθένα σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο παράλληλα με την εφαρμογή μέτρων πρόληψης  και μείωσης των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτών των νέων πολιτικών θα προχωρήσει και η διαχείριση στην Νότια Εύβοια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου