Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ερώτηση 26


26. 

 
Ποια είναι η θέση σας στην επέκταση εξορύξεων βωξίτη στην Γκιώνα, δεδομένου ότι εδώ και 70 περίπου χρόνια υφίσταται τρομερές πιέσεις ένα από τα πιο σπουδαία οικοσυστήματα της χώρας; Τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων; Τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με τις αποκαταστάσεις των «ξοφλημένων» εξορύξεων που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα; Τι μέτρα θα προτείνετε να παρθούν θεσμικά σε επίπεδο πρόληψης αλλά και ελέγχου για την προστασία των υπόγειων νερών από τις υπόγειες εξορύξεις ? από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας


Τεκμηρίωση:  Με τις τελευταίες αδειοδοτήσεις του 2013  παραδίδονται για έρευνα και εξόρυξη βωξίτη περίπου επιπλέον 50.000 στρ. σε περιοχές της Γκιώνας, που ένα μεγάλο τμήμα των περιοχών αυτών βρίσκεται εντός προστατευομένων περιοχών του δικτύουNATURA 2000. Το τελευταίο διάστημα, μπροστά στο μέγεθος της ορατής καταστροφής που έχει συντελεστεί ιδιαίτερα στην Γκιώνα και κάτω από την πίεση των τοπικών κοινωνιών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι εταιρίες εξόρυξης έχουν προσανατολιστεί σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις των κοιτασμάτων βωξίτη. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές αν και δεν έχουν άμεσα ορατά αποτελέσματα αλλοίωσης του φυσικού τοπίου, επιδρούν σημαντικά στον υδροφόρο ορίζοντα και στα δίκτυα των υπογείων νερών χωρίς να υπάρχει καμιά ιδιαίτερη πρόβλεψη - μέριμνα στις μελέτες που κατατίθενται και φυσικά χωρίς να ανακοινώνονται στοιχεία για ευρήματα κατά την εξέλιξη των εργασιών. Η περιοχή έχει τεράστια σημασία σαν τροφοδότης υδάτινων πόρων της λεκάνης του Μόρνου και της κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού και την αξία του νερού σαν κοινωνικού αγαθού και πηγή ζωής. Από την άλλη πλευρά η μονοκαλλιέργεια των εξορύξεων βωξίτη μόνο συγκεκριμένους επιχειρηματίες ωφέλησε και ωφελεί, ενώ η Φωκίδα θεωρείται από τις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας.


Απάντηση του Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς

Εκτιμούμε ότι το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου χρειάζεται να το προσεγγίσουμε προσεκτικά και ολιστικά. Είναι ένα θέμα που αφορά τη χώρα, την εθνική οικονομία και την απασχόληση της κάθε περιοχής, δηλαδή την κάθε τοπική κοινωνία και την ανταποδοτικότητα που πρέπει να έχουν τέτοιες δραστηριότητας, λόγω της επιβάρυνσης που έχουν για τον κάθε τόπο. Άρα χρειάζεται μια συνολική συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να δούμε πως εντάσσεται η περιβαλλοντική προστασία, όχι απλά ως παράρτημα μιας τέτοιας πολιτικής αλλά ως πυρήνα των πολιτικών αξιοποίησης του ορυκτού μας πλούτου. Ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε περιοχές όπως η Γκιώνα. Επίσης δεν έχει σημασία για μας εάν ο φορές που ρυπαίνει είναι κρατική επιχείρηση ή ιδιώτης επιχειρηματίας. Η ουσία είναι ίδια. Όλοι πρέπει να τηρούν τη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας, αλλά και τους συγκεκριμένους όρους που καθορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εξόρυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου