Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ερώτηση 19

19.

 Τι προτίθεστε να κάνετε για την προστασία του Μαλιακού κόλπου και για τον χαρακτηρισμό του ως ευαίσθητου αποδέκτη, ώστε να γίνουν αυστηρότερες οι προδιαγραφές των βιομηχανικών λυμάτων που καταλήγουν εκεί ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους

Τεκμηρίωση: Η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις προδιαγραφές των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων που καταλήγουν στο Μαλιακό χρονολογείται από το 1979 (αριθμ. 19640/79, ΦΕΚ 1136/Β/1979). Στα 34 χρόνια που μεσολάβησαν, ο Μαλιακός κόλπος, ως θαλάσσιος αποδέκτης, έχει υποστεί επιβάρυνση από διάφορους παράγοντες. Πληθυσμοί θαλάσσιων ειδών που υπήρχαν κάποτε σε αφθονία σήμερα κινδυνεύουν. Σήμερα θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ευαίσθητος αποδέκτης και οι προδιαγραφές των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων να γίνουν αυστηρότερες, μετά και από συστηματικές και συνεχείς μελέτες για την ποιοτική κατάσταση της θάλασσας. Επίσης δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον το φαινόμενο του 2009, του μαζικού θανάτου των ψαριών. Μέχρι στιγμής υλοποιούνται  μερικώς και αποσπασματικά μετρήσεις κάποιων παραμέτρων του θαλάσσιου νερού, χωρίς συντονισμό και συνεργασία των αρμόδιων.

Απάντηση του Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς

Η λύση στο πρόβλημα είναι η δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων όλων των μονάδων της περιοχής ώστε να σταματήσει η ρύπανση του Μαλιακού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου