Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ερώτηση 22

22. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αντιμετώπιση της χημικής ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών και του εδάφους από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους

Τεκμηρίωση: Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων, ελαιοσυσκευαστηρίων και πυρηνελαιουργείων είναι τοξικά υλικά, μεγάλου οργανικού φορτίου, με μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο και με φαινολικά συστατικά, που προκαλούν σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση, είτε αποτίθενται ανεξέλεγκτα και παράνομα στο έδαφος, είτε μέσω χειμάρρων, απορρίπτονται στη θάλασσα. Τα περισσότερα ελαιοτριβεία στη Φθιώτιδα λειτουργούν χωρίς άδειες ή με άδειες που έχουν λήξει και χωρίς να τηρούν τους κανονισμούς. Έλεγχοι από τις υπηρεσίες δεν γίνονται ακόμη και μετά από καταγγελίες οργανώσεων ή πολιτών. Η τεχνογνωσία διαχείρισης των αποβλήτων ελαιοτριβείων ώστε να μην έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπάρχει (ΕΘΙΑΓΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, κ.λ.π.).

Απάντηση του Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς

Με την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών κανονισμών και την υλοποίηση αυστηρών ελέγχων από μια αναβαθμισμένη και στελεχωμένη ελεγκτική υπηρεσία της Περιφέρειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου