Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Απάντηση του Κώστα Χαϊνά, υποψήφιου περιφερειάρχη με τους Ενεργούς πολίτες Στερεάς

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις
Βοιωτία
1.           Τι προτίθεσθε να κάνετε, αν εκλεγείτε, ώστε να συμμορφωθεί η Περιφέρειά μας με την δικαστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τον Ασωπό και να πάψει να παραβιάζει συστηματικά το δικαίωμα στην υγεία των πολιτών της περιοχής; από τις συλλογικότητες του Δήμου Τανάγρας "Πολίτες εν δράσει" και "Πολίτες για την Αειφορία"
 Τεκμηρίωση:  Είναι γνωστό σε όλους το σοβαρότατο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής του Ασωπού ποταμού στα όρια της Περιφέρειάς μας με την Αττική, εκεί όπου λειτουργεί άναρχα και μη θεσμοθετημένα η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας. Στις διαστάσεις του προβλήματος περιλαμβάνονται πλήθος περιβαλλοντικών και άλλων ζητημάτων όπως η χωροταξία, η διαχείριση των υδάτων και των άλλων φυσικών πόρων, η αδειοδότηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των βιομηχανιών, η διαχείριση των αποβλήτων, η δημόσια υγεία, η τοπική αγροτική δραστηριότητα κλπ, στα οποία η Περιφέρειά μας έχει πολύ σημαντική θεσμική αρμοδιότητα.
Πρόσφατα (23-01-2013) καταδικάστηκε η Ελληνική Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, για πράξεις ή παραλείψεις της κεντρικής διοίκησης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και του Δήμου Οινοφύτων, που συνιστούν παραβίαση του δικαιώματος των πολιτών στην υγεία, σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Με δεδομένα τα παραπάνω που κατατάσσουν το πρόβλημα στην πρώτη θέση από απόψεως σπουδαιότητας και με δεδομένο ότι κάθε σοβαρή υποψηφιότητα για την Περιφέρεια μας θα πρέπει να έχει επεξεργαστεί ένα απολύτως συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης και επίλυσης του προβλήματος αυτού, σας απευθύνουμε την παραπάνω ερώτηση.


Απάντηση
Το πρόβλημα Ασωπός το αντιμετωπίζουμε με μια ολιστική προσέγγιση. Γιατί μέχρι σήμερα κάποια αποσπασματικά μέτρα δεν το αντιμετώπισαν και ουσιαστικά οξύνεται και διαιωνίζεται. Η γνώμη μας δηλαδή αφορά την εκπόνηση και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου αποκατάστασης που θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την χωροθέτηση και κατασκευή ενός Επιχειρηματικού Πάρκου που θα μπορεί να φιλοξενήσει τις υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες, με τις κατάλληλες υποδομές και κεντρικό σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων. Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων απορρύπανσης της γης και των νερών με στόχο την αποκατάσταση. Για το θέμα της ύδρευσης κεντρικό διυλιστήριο για την κάλυψη των αναγκών όλης της περιοχής. Τέλος απαιτείται θεσμοθέτηση του κατώτατου ορίου για το εξασθενές χρώμιο σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

2.           Τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί ρυπογόνα ιδιωτικά εργοστάσια  ηλεκτροπαραγωγής στον περίκλειστο κόλπο της Αντίκυρας, στο χώρο που είχε απαλλοτριωθεί αποκλειστικά για την λειτουργία του Αλουμινίου της Ελλάδας. Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε  τη χημική και θερμική ρύπανση της θάλασσας;  Σκοπεύετε να  αντιδράσετε στην προοπτική εγκατάστασης και νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας; από την Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας η Άρτεμις
Τεκμηρίωση: Εδώ και 4 περίπου χρόνια λειτουργεί στο χώρο του Αλουμινίου μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (ΣΗΘ) ισχύος 334 MW. Η παραπάνω μονάδα χρησιμοποιεί για την ψύξη των εγκαταστάσεων της 22.000 κυβικά μέτρα θαλασσινού νερού την ώρα (περί τους 500.000 τόνους την ημέρα) που απορρίπτει στη θάλασσα λίγα μόνο μέτρα από την ακτή, θερμότερο κατά 10 βαθμούς Κελσίου (κατά δήλωση των βιομηχάνων) και με την προσθήκη χημικών για τον εσωτερικό καθαρισμό των αγωγών. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η λήψη και απόρριψη του υπερβολικού όγκου υπέρθερμου ύδατος στον κόλπο της Αντίκυρας δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντική πίεση. 
Στον ίδιο χώρο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί και 2η μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτό καύσιμο ισχύος 450MW (μετά την τελευταία αύξηση της ισχύος της ). Η υπερσυγκέντρωση ρυπογόνων βιομηχανιών σε ένα περίκλειστο από βουνά κόλπο θα προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα στην επιβίωση των κατοίκων. H λειτουργία της δεν προσφέρει παρά ελάχιστες και  πλήρως εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με το σχέδιο του ομίλου Μυτιληναίος, όπως αυτό έχει υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, (ΡΑΕ) προβλέπεται η δημιουργία ενεργειακού κέντρου στο ανατολικό άκρο του κόλπου της Αντίκυρας με την εγκατάσταση  τεσσάρων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο και άνθρακα). Ο όμιλος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για δημιουργία υπεράκτιου σταθμού αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου (LNG) και επί τόπου αεριοποίησης αυτού. Οι σταθμοί αποθήκευσης LNG, είναι μεγίστου περιβαλλοντικού κινδύνου (τύπος SEVEZO II).

Απάντηση
Η υπάρχουσα κατάσταση αλλά και η μελλοντική όπως υλοποιούνται σήμερα τα επενδυτικά έργα, θα χειροτερέψει. Εκτιμούμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ο τρόπος υλοποίησης των επενδυτικών έργων στη χώρα μας. Δηλαδή στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικοί όροι αδειοδότησης αλλά και οι γενικότεροι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που έχουν θεσπιστεί για την λειτουργία παρόμοιων μονάδων. Και η εφαρμογή αυτών των κανόνων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις της Περιφέρειας από την αρχική φάση του σχεδιασμού αυτών των μονάδων και της αδειοδότησης αλλά και στην φάση της λειτουργίας τους. Ένα σημείο που χρειάζεται να μελετηθεί είναι το χωροταξικό αλλά και η φέρουσα ικανότητα της περιοχής, και να εξετασθεί εάν μπορεί να υποδεχθεί παρόμοιες μονάδες στο μέλλον.


3.           Οι αγωγοί φυσικού αερίου διασχίζουν τη Βοιωτία.  Ωστόσο δεν παρέχεται απευθείας φυσικό αέριο ως καύσιμο στους καταναλωτές. Αντίθετα οι αγωγοί, παρότι κατασκευάστηκαν με το υστέρημα του Ελληνικού λαού, χορηγούν φυσικό αέριο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μεγάλων ομίλων που το μετατρέπουν σε ρεύμα και το μεταπωλούν στους καταναλωτές μέσω της ΔΕΗ. Θεωρείτε δίκαιη την πρακτική αυτή; Αν όχι πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε; από την Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας η Αρτεμις και την Κίνηση Πολιτών Θίσβης

Απάντηση
Το θέμα δεν μπαίνει ως δίλλημα, οικιακή ή βιομηχανική χρήση. Το αέριο μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί ως καύσιμο και για τις βιομηχανίες και για τις βιοτεχνίες αλλά και για οικιακή χρήση. Το απαράδεκτο στην υπόθεση είναι ότι δεν έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές για οικιακή χρήση.  Αυτή την αδικία πρέπει να άρει η Περιφέρεια άμεσα.

4.           Στη Θήβα, προωθείται η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, με κόστος 21,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μια εναλλακτική μορφή διαχείρισης απορριμμάτων, με διαλογή στην πηγή μπορεί να μειώσει και το οικονομικό κόστος, κάτω από το 1/3 του κόστους της παραπάνω προωθούμενης μονάδας και να επιτύχει την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας.  Ποια είναι η γνώμη σας για τη συγκεκριμένη μορφή διαχείρισης απορριμμάτων; Θεωρείτε σκόπιμη την χρηματοδότηση τέτοιων μονάδων; Ποια προτίθεστε να είναι η παρέμβαση της Περιφέρειας για την αναθεώρηση ή την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων; από την Πρωτοβουλία Συνεννόησης για την διαχείριση των Απορριμμάτων και το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς

Τεκμηρίωση: Σύμφωνα με την ΜΠΕ της μονάδας, προβλέπεται ότι  η συλλογή των ανακυκλώσιμων με διαλογή στην πηγή θα παραμείνει σταθερή μέχρι το 2040 στο ελάχιστο σημερινό επίπεδο  στους μπλε κάδους[ii] δηλαδή μόλις στο 4,8% ενώ τα επίσημα εθνικά στοιχεία  δίνουν σήμερα μέσο ποσοστό ανακύκλωσης 15%. Σύμφωνα όμως με την οδηγία 2008/98/ΕΚ  για τα απόβλητα : « τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με την ακόλουθη ιεράρχηση βάσει προτεραιότητας: πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση,  άλλη ανάκτηση, διάθεση.»
Από την άλλη πλευρά, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τα απορρίμματα έπρεπε να έχει ήδη αναθεωρηθεί ή να έχει ξεκινήσει να υλοποιείται με βάση την παραπάνω ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που προβλέπει και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τα απόβλητα. Αντί για αυτό, διαπιστώνουμε ότι έχει ξεκινήσει ένας αγώνας για πανάκριβες μονάδες επεξεργασίας και σταθμούς μεταφόρτωσης σύμμεικτων απορριμμάτων, ορισμένα από τα οποία είναι εντελώς ανώριμα και εγείρουν τοπικές αντιδράσεις. Η χρηματοδότηση και η υλοποίηση τέτοιων έργων προϋποθέτει την εγκατάλειψη της προτεραιότητας της ανακύκλωσης με διαλογής στην πηγή με σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον, την οικονομία και το κόστος που θα πληρώνουν οι πολίτες. 

Απάντηση
Συμφωνούμε με την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού που θα δίνει έμφαση στην πρόληψη, την επανάχρηση, την ανακύκλωση στην πηγή με το σύστημα των τεσσάρων κάδων, με μονάδες κομποτοποίησης για τα οργανικά αλλά και με μονάδες τελικής επεξεργασίας λειτουργικές που θα καλύπτουν τις ανάγκες της Περιφέρειας. Το θέμα θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση α’ βαθμού.

5.           Στη Βιομηχανική περιοχή Θίσβης λειτουργεί λιμενική εγκατάσταση που μετατρέπεται σε ιδιωτικό εμπορικό λιμάνι με υπερτοπική σημασία. Πως νομίζετε ότι μπορεί να διασφαλιστεί ο δημόσιος έλεγχος και η πρόσβαση των πολιτών; Θεωρείτε ότι έχει ληφθεί υπόψη η προστασία και η ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου; από την Κίνηση Πολιτών Θίσβης

Απάντηση

Γενικά οι υποδομές άρα και τα λιμάνια χρειάζεται να είναι υπό δημόσιο έλεγχο και να υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την χρήση και αξιοποίησή τους για εμπορική δραστηριότητα, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του ελληνικού δημοσίου.

6.           Ποια πολιτική θα ακολουθήσετε για το ζήτημα της Κωπαΐδας μετά και το πρόσφατο κλείσιμο του Οργανισμού ; Ποια είναι η θέση σας για τη διαχείριση της άρδευσης; ομάδα αγροτών Βοιωτίας

Τεκμηρίωση: Ένας από τους πιο εύφορους κάμπους της χώρας η Κωπαΐδα, υποφέρει διαχρονικά από την έλλειψη σύγχρονων αρδευτικών έργων και ταυτόχρονα από την απαξίωση του Οργανισμού Κωπαίδας που διαχειριζόταν την άρδευση. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλες εξαγορές από ξένες εταιρείες έναντι «πινακίου φακής».
Απάντηση

Η Κωπαΐδα μπορεί και πρέπει να γίνει και πάλι η “μάνα γη”


Εύβοια- Σκύρος

7.           Προτίθεστε να παρεμποδίσετε τις παράνομες μεθοδεύσεις για την αυθαίρετη χωροθέτηση ιδιωτικού Βιομηχανικού υποδοχέα υψηλής όχλησης στην Βόρεια Εύβοια και να συμβάλλετε στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής με την αξιοποίηση των πραγματικών φυσικών πόρων της; Και αν ναι, με ποιο τρόπο;    από την Πρωτοβουλία κατοίκων ενάντια στη ΒΙΠΕ Β.Ε.

Τεκμηρίωση: Τα τελευταία τρία χρόνια επιχειρείται να ανατραπεί βίαια ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της βόρειας Εύβοιας με την αυθαίρετη χωροθέτηση Βιομηχανικού υποδοχέα υψηλής όχλησης στο Μαντούδι προκειμένου σε αυτό να φιλοξενηθούν ασύμβατες με τη φυσιογνωμία της περιοχής δραστηριότητες υψηλής ρύπανσης, έχει δε εκδοθεί η σχετική απόφαση ίδρυσης του εν λόγω υποδοχέα.
Η παραπάνω παράνομη επιχειρηματική επιδίωξη είναι ασύμβατη όχι μόνον προς τις υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες της πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής που νομίμως επί δεκαετίες δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στην δασοπονία, στις αγροτικές καλλιέργειες, στην αλιεία, στην κτηνοτροφία, στην παραδοσιακή ρητινοκαλλιέργεια κλπ, αλλά και προς το σύνολο του υπερκείμενου θεσμοθετημένου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικό Πλαίσιο – Περιφερειακό Πλαίσιο – Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό – Ειδικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία), παραβιάζει δε ακόμη και τον πρόσφατο Ν. 3982/11. 
Η ασυμβατότητα αυτή έχει επισημανθεί και από την Μελετητική ομάδα που εκπονεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την εν λόγω περιοχή (Δημοτική Ενότητα Κηρέως) η οποία έχει προτείνει την αποκατάσταση της νομιμότητας με τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Βιομηχανικού υποδοχέα, ώστε να προβλέπει "μέση όχληση", που είναι συμβατή με την περιοχή λόγω εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων.
Όμως, η αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση έδωσε αντίθετη, παράνομη και καταχρηστική εντολή στους μελετητές για να ενσωματώσουν στις προτάσεις τους Βιομηχανικό υποδοχέα υψηλής όχλησης. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται μέσω του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου να αποδοθεί ετεροχρονισμένη νομιμοποίηση στην παράνομη Κ.Υ.Α ίδρυσης της ΒΙ.ΠΕ.

Απάντηση

Στο θέμα, έχουμε την άποψη ότι η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μια βίαιη επέμβαση στον αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιοχής, η οποία όχι απλά τον αλλοιώνει, αλλά τον ανατρέπει. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι η εξόρυξη του λευκόλιθου, η ήπια γεωργία και ο ποιοτικός και εναλλακτικός τουρισμός. Οι μονάδες μεταποίησης θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε ένα νέο επιχειρηματικό πάρκο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην περιοχή χωρίς να ανατρέπει βίαια τη φυσιογνωμία της περιοχής. Αυτή είναι η πρότασή μας και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας με όλα τα νόμιμα μέσα.

8.           Έχουν υπάρξει καταγγελίες, μαρτυρίες και επεισόδια σοβαρής βιομηχανικής ρύπανσης στην θαλάσσια περιοχή της Αυλίδας. Προτίθεστε να προβείτε σε έρευνες για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του βυθού, ώστε να εντοπιστεί η προέλευση της ρύπανσης και να ελεγχθούν οι ρυπαντές; από τους Ενεργούς πολίτες Αυλίδας

Απάντηση

Η περιοχή είναι γνωστό ότι έχει σημαντικά ρυπαντικά φορτία από αρκετούς ρυπαντές της περιοχής οι οποίοι λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Το πρόβλημα συνδέεται με την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας και αδειοδότησης τους. Άρα για να συνεχίσουν να λειτουργούν θα πρέπει να εφαρμόσουν την νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους με βάση τους οποίους λειτουργού.

9.           Γνωρίζετε ότι στη Νότια Εύβοια έχουν εγκατασταθεί και σχεδιάζονται αιολικά πάρκα σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό  και πως αντιλαμβάνεστε  τις συνέπειες για την τοπική κοινωνία;
Αν ναι, τι σκοπεύετε να πράξετε προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον και τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας; από τον Σύλλογο Προστασίας Νότιας Καρυστίας

Τεκμηρίωση: Στην Νότια Εύβοια έχει αδειοδοτηθεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός αιολικών πάρκων χωρίς να έχουν εκτιμηθεί οι επιπτώσεις τόσο στο τοπικό περιβάλλον όσο και στην τοπική κοινωνία. Μέχρι σήμερα λειτουργούν 347 ανεμογεννήτριες και έπονται :
-                      μια νέα γραμμή υψηλής τάσης (Πολυπόταμος – Πλατανιστός) στην οποία θα συνδεθούν 20 νέα αιολικά πάρκα που θα εγκατασταθούν στα όρια των παλαιών Δήμων Μαρμαρίου και Στύρων
-                      29 αιολικά πάρκα με δύο γραμμές υψηλής τάσης στην περιοχή της Οχης και Καβοντόρου που μάλιστα είναι Natura και ΖΕΠ.
 Η Νότια Εύβοια πάει να μετατραπεί σε ενεργειακό κέντρο και θα γεμίσει κυριολεκτικά σε κάθε άκρη της με ανεμογεννήτριες, δίκτυα μεταφοράς και νέους δρόμους πρόσβασης. Η χρήση γης για αιολικά πάρκα θα αφαιρέσει ζωτικό χώροαπό τις τοπικές δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και ο τουρισμός καθώς και για άλλες χρήσεις.  Για παράδειγμα η μια προτεινόμενη θέση για ΧΥΤΥ ακυρώθηκε επειδή είχε χαρακτηρισμό ως χώρου εγκατάστασης αιολικού πάρκου. Ο φυσιολατρικός τουρισμός στην περιοχή της Οχης δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα τοπίο που θα έχει υποστεί βαθιές αλλοιώσεις από εκσκαφές δρόμων και την εγκατάσταση βιομηχανικών υποδομών στην καρδιά της φύσης. Η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία θα χάσουν ζωτικό χώρο και πόρους από τις εκτεταμένες εκχερσώσεις βλάστησης. Είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί ο κίνδυνος διαβρώσεων και εν συνεχεία κατολισθήσεων από την διατάραξη των επιφανειακών υδάτων. Εγείρονται ακόμη και άλλα ζητήματα όπως οι αποζημιώσεις των ιδιοκτησιών, το ανύπαρκτο όφελος για την τοπική κοινωνία μπροστά στην υπέρμετρη ζημιά, η νομιμότητα της επέμβασης στην περιοχή της Οχης που προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Απάντηση
Και αυτό το θέμα συνδέεται με το χωροταξικό και την φέρουσα ικανότητα της περιοχής να υποδεχθεί ένα τόσο μεγάλο αριθμό αιολικών πάρκων. Άρα το βασικό θέμα είναι να επανακαθορίσουμε τους κανόνες και τους όρους εγκατάστασης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, ώστε και οι επενδυτές να γνωρίζουν που και πως μπορούν να επιχειρήσουν και οι τοπικές κοινωνίες να μην χρειάζεται κάθε φορά να ξεσηκώνονται γιατί κάποια υπηρεσία αδειοδότησε ένα αιολικό πάρκο, γιατί το θεσμικό πλαίσιο χωροθέτησης παραμένει θολό και ακαθόριστο. Και αυτό εκτιμούμε ότι είναι συνειδητή επιλογή κάποιων που θέλουν να λειτουργούν ακόμη ως διαμεσολαβητές συμφερόντων.

10.        Ποια θέση παίρνετε απέναντι στις προθέσεις της κυβέρνησης να ενισχύσει τους σχεδιασμούς μεγάλων εταιρειών, προωθώντας την εγκατάσταση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΕ (δηλ. τεράστια συγκέντρωση γιγάντιων Ανεμογεννητριών, φωτοβολταΐκών, υδροηλεκτρικών) σε πολλές περιοχές της Στερεάς, ανάμεσά τους η Σκύρος και η Ευρυτανία; Από : την Ένωση Πολιτών Σκύρου για την προστασία του περιβάλλοντος και την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος

Απάντηση
Επιμένουμε ότι και αυτό το πρόβλημα υφίσταται γιατί δεν έχουμε ακόμη σαφείς κανόνες χωροθέτησης αυτών των δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα για τις βιομηχανικές ΑΠΕ απαιτείται κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερος χωροταξικός σχεδιασμός, ώστε να προσδιοριστούν συγκεκριμένοι χώροι εγκατάστασης, γιατί οι επενδύσεις αυτές είναι μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις και δεν αφορούν απλά την δημιουργία κάποιων αιολικών πάρκων. Γενικά πιστεύουμε ότι οι ΑΠΕ πρέπει να γίνει υπόθεση όλης της κοινωνίας με μικρές και διασκορπισμένες μονάδες, οι οποίες θα καλύπτουν πρώτα και κύρια τις οικιακές και τυχόν κάποιες παραγωγικές ανάγκες. Για τα αιολικά πάρκα (αλλά και τα φωτοβολταϊκά) που αποτελούν μεγάλα επενδυτικά βιομηχανικά έργα για παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι κανόνες χωροθέτησης.

11.         Τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να μην εγκατασταθεί  υπερβολικά  μεγάλος αριθμός υδατοκαλλιεργειών στον Νότιο Ευβοϊκό και να μείνει χώρος και για τις υπόλοιπες τοπικές δραστηριότητες; Από τον Σύλλογο Προστασίας Νότιας Καρυστίας

Τεκμηρίωση: Στο Χωροταξικό Σχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες, ο Νότιος Ευβοϊκός έχει χαρακτηριστεί ΠΟΑΥ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα γεμίσει εκτεταμένες και εντατικές υδατοκαλλιέργειες. Όπως  στα αιολικά πάρκα παρατηρείται και σε αυτή την περίπτωση η συσσώρευση μιας δραστηριότητας  βιομηχανικής κλίμακας που εκδιώχνει ή αποκλείει άλλες χρήσης γης. Η παράκτια ζώνη του Νότιου Ευβοϊκού έχει ενδιαφέρον τόσο για τον τουρισμό (θαλάσσια μπάνια και κρουαζιέρα) όσο και για την ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας. Μάλιστα έχει ψηφιστεί στο NationalGeographic ανάμεσα στους 10 καλύτερους παγκόσμιους προορισμούς για μικρές κρουαζιέρες. Το επιχείρημα ότι όλες οι δραστηριότητες μπορούν να συμβιώσουν αποδεικνύεται ψευδές από τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν καταλάβει όχι μόνο το θαλάσσιο χώρο αλλά και την παρακείμενη ακτή. Αποθήκες κα υλικά στις ακτές και συν τοις άλλοις σκυλιά που δεν αφήνουν κανένα να πλησιάσει. Το σημαντικότερο όμως  ζήτημα είναι η  επιβάρυνση της θάλασσας με ρυπαντικά φορτία που προέρχονται από τη συσσώρευση ψαριών στους κλωβούς και τη διαχείρισή τους ( π.χ συνθετικές τροφές, εμβόλια, απορρίμματα). Η Παγκόσμια Τράπεζα που χρηματοδοτεί παρόμοιες δραστηριότητες ανά τον κόσμο, παραδέχεται σε έκθεση της ότι οι υδατοκαλλιέργειες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ρύπανση όταν δεν γίνεται χρήση ορθών πρακτικών.

Απάντηση
Και αυτό το πρόβλημα συνδέεται με τη χωροθέτηση αυτών των μονάδων. Θα πρέπει στην διαδικασία αναθεώρησης και επικαιροποίησης των χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας να ανοίξουμε ένα μεγάλο διάλογο με τους επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς της Περιφέρειας και κυρίως με τις τοπικές κοινωνίε ςκαι την τοπική αυτοδιοίκηση, για να καθορίσουμε τις χρήσεις γης και γενικά την χωροθέτηση κάθε είδους δραστηριότητας.

12.        Γνωρίζετε το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων για την Ν. Εύβοια και αν ναι, συμφωνείτε; Έχετε  εναλλακτικές προτάσεις για τη διαχείριση των σκουπιδιών; Από τον Σύλλογο Προστασίας Νότιας Καρυστίας

Τεκμηρίωση: Το σχέδιο διαχείρισης των σκουπιδιών της Νότιας Εύβοιας που έχει εκπονηθεί αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, δεν δίνει βάρος στον διαχωρισμό των σκουπιδιών στην πηγή δηλ. τα νοικοκυριά.  Προωθεί κυρίως την συμπίεση σύμμεικτων σκουπιδιών που θα μεταφέρονται σε κέντρο διαλογής στο Αυλωνάρι και από εκεί την ταφή τους στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας. Η λύση αυτή είναι και ακριβή λόγω της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση και αντιπεριβαλλοντική γιατί από τη στιγμή που θα ανακατευτούν η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων γίνεται πιο δύσκολα. Πιο συμφέρουσα λύση θα ήταν τα σκουπίδια να διαχωρίζονται ανάλογα με το είδος τους στην πηγή και τα οργανικά να κομποστοποιούνται στον τόπο που παράγονται.  Το μοντέλο διαχείρισης που έχει επιλεγεί θα στείλει στα ύψη τα δημοτικά τέλη που οι δημότες θα αδυνατούν να πληρώσουν και θα δημιουργηθούν νέα ελλείμματα στους Δήμους.
Απάντηση
Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων που είναι υπό έγκριση καθώς και το επίσης υπό έγκριση Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης της δημιουργίας Απορριμμάτων  εισάγει την πρόληψη για την μείωση των απορριμμάτων στην πηγή, προάγοντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση σύμφωνα με τις νέες Οδηγίες της Ε.Ε. Το πρώτο εξάμηνο του 2015 θα ξεκινήσει η αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων. Συνεπώς το Σχέδιο Διαχείρισης και για την Νότια Εύβοια πρόκειται να αναθεωρηθεί και συνεπώς δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα εφαρμογής του. Εμείς υποστηρίζουμε τις πολιτικές πρόληψης της δημιουργίας απορριμμάτων, την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης των απορριμμάτων ανά ρεύμα αποβλήτων (π.χ. οργανικά- τρόφιμα, χαρτί, αλουμίνιο, συσκευασίες κ.ο.κ.), την αλλαγή της διαχείρισης σε επίπεδο Δήμου, Η μείωση των απορριμμάτων σε συνδυασμό με την ανακύκλωση είναι οι πολιτικές που θα οδηγήσουν στην μείωση του κόστους διαχείρισης ανά κάτοικο και συνεπώς θα μειώσουν τα δημοτικά τέλη. Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Αρχή θα προωθήσουν στο νέο περιφερειακό σχεδιασμό τις πολιτικές της ορθολογικής διαχείρισης με διακριτά ρεύματα αποβλήτων και επι μέρους σχεδιασμό για το καθένα σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο παράλληλα με την εφαρμογή μέτρων πρόληψης  και μείωσης των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτών των νέων πολιτικών θα προχωρήσει και η διαχείριση στην Νότια Εύβοια

Ευρυτανία
13.         Πως σκοπεύετε να διαφυλάξετε τους ορεινούς όγκους που ορίζονται νοητά από τους πόλους Λαμία-Καρπενήσι-Άμφισσα, δεδομένου ότι αυτοί οι ορεινοί όγκοι είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος με «απείραχτη φύση» (ακόμα σε μεγάλο βαθμό) και μακρά παράδοση και ιστορία αειφορικής συνύπαρξης ανθρώπου-φύσης, με δεδομένο τον χαρακτηρισμό τους ως ΠΑΠ2 με κριτήριο το επενδυτικό ενδιαφέρον των εταιρειών και την πληθυσμιακή αποψίλωσή τους; από την ΚΙΝΗΣΗ για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος και την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας

Τεκμηρίωση : Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός αιτήσεων και αδειοδοτήσεων πολλές από τις οποίες έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της περιφέρειας Στερεάς για εκατοντάδες εγκαταστάσεις βιομηχανικής κλίμακας αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών (ΒΑΠΕ και Υ/ΗΣ) . Σε συνδυασμό με τις πιέσεις των νέων εξορύξεων στην Οίτη και στη Γκιώνα αλλά και σε άλλα σημεία της Στερεάς, το παρθένο φυσικό περιβάλλον και οι ορεινοί όγκοι, δάση και ποτάμια, απειλούνται με μη αντιστρεπτές καταστροφές. Μονάχα με γενναίες αποφάσεις θεσμικής κατοχύρωσης και χαρακτηρισμού ζωνών προστασίας η τοπική εξουσία (Περιφέρεια) μπορεί να οχυρώσει το φυσικό της κεφάλαιο απέναντι στις άνωθεν επεμβάσεις. Τι προτίθεσθε να κάνετε;

Απάντηση
Το θέμα χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσέγγιση γιατί αφορά μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ομορφιάς και αποτελεί το Στρατηγικό πλεονέκτημα, όχι μόνο για την Ευρυτανία αλλά για την Περιφέρεια. Δηλαδή το θέμα δεν αντιμετωπίζεται απλά με ένα ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό. Άρα μιλάμε για εξαίρεση κάποιων περιοχών από κάθε παρόμοια δραστηριότητα. Εφόσον συμφωνήσουμε για το χαρακτήρα της περιοχής και τον ρόλο στον νέα Παραγωγικό μοντέλο της Περιφέρειας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε και στους κανόνες για τα επιτρεπόμενα επενδυτικά έργα στην Ευρυτανία.

14.        Τι σκοπεύετε να κάνετε για να εκπονηθούν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και να καταρτιστούν σχέδια διαχείρισης όπως η νομοθεσία προβλέπει για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, δεδομένου ότι για τις περισσότερες περιοχές όπως  η Γκιώνα, ο Τυμφρηστός, τα Άγραφα και τα Βαρδούσια τέτοιες μελέτες και σχέδια δεν έχουν γίνει;  από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας και την ΚΙΝΗΣΗ για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος

Απάντηση
Συμφωνώντας με την προσέγγιση της εκπόνησης ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές αυτές, αυτό που μπορούμε να δεσμευθούμε είναι η προσήλωσή μας στην αναγκαιότητα αυτή και στην προσπάθεια που θα καταβάλλουμε από όποια θέση είμαστε στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο.


Φθιώτιδα

15.         Πώς νομίζετε ότι μπορεί να παρέμβει η Περιφέρεια ώστε να εξυγιανθεί η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και  να αξιοποιηθεί  για να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας; Πιστεύετε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η δημόσια διαχείριση των ορυκτών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος; από το Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς

Απάντηση
Η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος δεν συνδέεται με το γεγονός εάν ο επιχειρηματικός φορέας είναι δημόσιος ή ιδιωτικός. Έχουμε δημόσιες επιχειρήσεις που ρυπαίνουν και ιδιωτικές που τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας τους και αντίστροφα. Επίσης ούτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς διασφαλίζει την ορθολογική και βιώσιμη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Από την μέχρι σήμερα εμπειρία –τουλάχιστον μελετώντας την περίπτωση της ΛΑΡΚΟ – παρότι δημόσια επιχείρηση δεν έχει διασφαλιστεί η ορθολογική και βιώσιμη εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου. Αυτό το διαπιστώνουμε και με τα ανοικτά ορυχεία της Εύβοιας και με την σκουριά που συνεχίζει να ποντίζει στον Ευβοϊκό Κόλπο έχοντας σχηματίζει μια τεράστια έκταση πάνω από 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ύψους πάνω από 2 μέτρα. Ούτε οι θέσεις εργασίας είναι εξασφαλισμένες απλά και μόνο διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα της. Η γνώμη μας είναι ότι η ΛΑΡΚΟ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν αναπτυξιακό μοχλό για μια βιώσιμη εκμετάλλευση του νικελίου, μέσα από την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (μονάδα παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα κ.λ.π. και όχι απλά με συνέχιση των εξαγωγών της), συζητώντας ακόμη και την συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σχέδιο μετεξέλιξης της ΛΑΡΚΟ σε μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα όχι μόνο διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, αλλά θα έχουμε δημιουργία εκατοντάδων ίσως και χιλιάδων νέων θέσεων απασχόλησης. Πυρήνας αυτού του σχεδίου πρέπει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η καθιέρωση κανόνων μιας βιώσιμης εξόρυξης στο μέλλον.

16.        Τι προτίθεστε να κάνετε για να εφαρμοστεί η περιβαλλοντική νομοθεσία για τη διαχείριση των εκατομμυρίων τόνων σκουριάς της ΛΑΡΚΟ, που τώρα διατίθεται ανεξέλεγκτα στο Β. Ευβοϊκό ; από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους

Απάντηση
Απλά, με την αυστηρή εφαρμογή των νόμων και των ευρωπαϊκών κανονισμών και την στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

17.        Προτίθεται η περιφερειακή αρχή να παρέμβει στη σχεδιαζόμενη διαδικασία παραχώρησης των ιαματικών πηγών της Φθιώτιδας με διεθνή διαγωνισμό για 99 χρόνια στα πλαίσια μνημονίων και δανειακών συμβάσεων; Θεωρείτε ότι διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών; Αν όχι, πώς προτείνετε να αντιδράσουμε, να ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε και άλλους φορείς; Από το Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς

Απάντηση
Οι ιαματικές πηγές της Φθιώτιδας αποτελούν ένα μεγάλο φυσικό κεφάλαιο για την Περιφέρεια και αποτελούν δημόσια περιουσία. Όμως η αξιοποίηση και η επιχειρηματική εκμετάλλευση δεν μπορεί να αποκλείει τους ιδιώτες επενδυτές. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί σε ολοκληρωμένες προτάσεις επιχειρηματικής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών, με κανόνες και με διαφάνεια ασφαλώς, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημόσιου συμφέροντος.

18.        Τι προτίθεστε να κάνετε για την παράνομη μεταλλευτική δραστηριότητα στη θέση «Κοκκινόβραχος», στον πυρήνα του εθνικού Δρυμού Οίτης ; Ποια είναι η θέση σας στην επιχειρούμενη επέκταση εξορύξεων βωξίτη σε ολόκληρη την Οίτη ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους
Τεκμηρίωση: Από το 2003 λειτουργεί στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού (ΕΔ) Οίτης παράνομα μεταλλείο βωξίτη.  Ο Ν. 996/71 (άρθρο 6, παρ. 2) και ο Ν. 1734/87 απαγορεύουν επί ποινή απολύτου ακυρότητας την ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων εντός του πυρήνα των Εθνικών Δρυμών. Στις περιφερειακές ζώνες προσδιορίζονται τα επιτρεπτά έργα έτσι ώστε να μην έχουν αρνητική επίδραση στον πυρήνα. Το σύνολο του ΕΔ της Οίτης είναι περιοχή NATURA 2000 (με κωδικό GR24400004) και έχει χαρακτηριστεί ως "περιοχής ειδικής προστασίας ορνιθοπανίδας - SPA" σύμφωνα με κοινοτική οδηγία και τελεί υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και τη μη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. Οι ενέργειές μας είχαν ως αποτέλεσμα να σφραγιστεί το μεταλλείο από το Δασαρχείο Λαμίας (έγγραφο του Δασαρχείου Λαμίας αριθμ. 4983/21-6-2004). Η  Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το αρ. πρωτ. έγγραφο 112878/3378/21-10-2004 προς το ΣτΕ για αντίκρουση της αίτησης αναστολής της εταιρείας, θεωρεί ανυπόστατους όλους τους ισχυρισμούς της για συνέχιση της λειτουργίας των μεταλλείων. Η αίτηση αναστολής της εταιρείας απορρίπτεται από το ΣτΕ.
Κατά καιρούς κάποιοι Γ.Γ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, σε πείσμα κάθε θεσμικού πλαισίου, εθνικού και κοινοτικού, για την προστασία των εθνικών δρυμών είτε εγκρίνουν άδεια επέμβασης στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού, είτε δίνουν εντολή στη Δ/νση Δασών Ν. Φθ/δας για την έκδοση έγκρισης επέμβασης στον ¨Κοκκινόβραχο» (απόφασή Γ.Γ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας αριθμ. 550/05-02-2008). Η απόφαση 93493/23-12-2008 του τότε  Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει ότι πρέπει να τεθεί φραγμός στη μεταλλευτική δραστηριότητα στον πυρήνα του ΕΔ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Διοίκηση δεν έχει θέσει σε εφαρμογή την απόφαση αυτή. Αν και η Δ/νση Δασών Ν. Φθ/δας δεν έχει χορηγήσει στην εταιρεία έγκριση επέμβασης, η εταιρεία παραβιάζοντας τους νόμους, εξακολουθεί τις μεταλλευτικές της δραστηριότητες στον «Κοκκινόβραχο»

Απάντηση
Ίδια με αυτή της τεκμηρίωσης, δηλαδή αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και των αποφάσεων που ήδη έχουν παρθεί.

19.        Τι προτίθεστε να κάνετε για την προστασία του Μαλιακού κόλπου και για τον χαρακτηρισμό του ως ευαίσθητου αποδέκτη, ώστε να γίνουν αυστηρότερες οι προδιαγραφές των βιομηχανικών λυμάτων που καταλήγουν εκεί ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους
Τεκμηρίωση: Η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις προδιαγραφές των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων που καταλήγουν στο Μαλιακό χρονολογείται από το 1979 (αριθμ. 19640/79, ΦΕΚ 1136/Β/1979). Στα 34 χρόνια που μεσολάβησαν, ο Μαλιακός κόλπος, ως θαλάσσιος αποδέκτης, έχει υποστεί επιβάρυνση από διάφορους παράγοντες. Πληθυσμοί θαλάσσιων ειδών που υπήρχαν κάποτε σε αφθονία σήμερα κινδυνεύουν. Σήμερα θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ευαίσθητος αποδέκτης και οι προδιαγραφές των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων να γίνουν αυστηρότερες, μετά και από συστηματικές και συνεχείς μελέτες για την ποιοτική κατάσταση της θάλασσας. Επίσης δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον το φαινόμενο του 2009, του μαζικού θανάτου των ψαριών. Μέχρι στιγμής υλοποιούνται  μερικώς και αποσπασματικά μετρήσεις κάποιων παραμέτρων του θαλάσσιου νερού, χωρίς συντονισμό και συνεργασία των αρμόδιων.

Απάντηση
Η λύση στο πρόβλημα είναι η δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων όλων των μονάδων της περιοχής ώστε να σταματήσει η ρύπανση του Μαλιακού.

20.        Πως προτίθεστε να προστατεύσετε την περιοχή Natura 2000  «Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού-Μαλιακός» ; Τι σκοπεύετε να κάνετε για να εκπονηθούν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, να καταρτιστούν σχέδια διαχείρισης και  να εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους
Τεκμηρίωση: Εδώ και χρόνια δεν τίθεται κανένας περιορισμός σε οποιαδήποτε κατασκευαστική δραστηριότητα στις περιοχές εντός των διαφόρων ζωνών Natura. Εκδίδονται άδειες για δραστηριότητες που δεν προβλέπονται από τους περιορισμούς της Natura. Επιπλέον οι παραγωγικές τάξεις του νομού, κατά διαστήματα ασκούν πιέσεις για συρρίκνωση της ζώνης Natura.

Απάντηση
Το πρόβλημα δημιουργείται από πλημμελή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Άρα το θέμα είναι η εφαρμογή της.

21.        Τι σκοπεύετε να κάνετε για να τεθεί σε εφαρμογή η Οδηγία 2000/60/ΕΚ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους
Τεκμηρίωση: Ακόμη δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπως εκφράζεται με το Ν. 3199/2003. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων πόρων της Φθιώτιδας, επιφανειακών και υπόγειων.

Απάντηση
Το θέμα διαχείρισης των νερών δεν είναι μόνο πρόβλημα της Φθιώτιδας. Άρα αποτελεί πρόκληση για την περιφέρεια να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους επιστημονικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες.

22.        Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αντιμετώπιση της χημικής ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών και του εδάφους από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους
Τεκμηρίωση: Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων, ελαιοσυσκευαστηρίων και πυρηνελαιουργείων είναι τοξικά υλικά, μεγάλου οργανικού φορτίου, με μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο και με φαινολικά συστατικά, που προκαλούν σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση, είτε αποτίθενται ανεξέλεγκτα και παράνομα στο έδαφος, είτε μέσω χειμάρρων, απορρίπτονται στη θάλασσα. Τα περισσότερα ελαιοτριβεία στη Φθιώτιδα λειτουργούν χωρίς άδειες ή με άδειες που έχουν λήξει και χωρίς να τηρούν τους κανονισμούς. Έλεγχοι από τις υπηρεσίες δεν γίνονται ακόμη και μετά από καταγγελίες οργανώσεων ή πολιτών. Η τεχνογνωσία διαχείρισης των αποβλήτων ελαιοτριβείων ώστε να μην έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπάρχει (ΕΘΙΑΓΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, κ.λ.π.).

Απάντηση
Με την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών κανονισμών και την υλοποίηση αυστηρών ελέγχων από μια αναβαθμισμένη και στελεχωμένη ελεγκτική υπηρεσία της Περιφέρειας.

23.        Είναι συνεχείς οι καταπατήσεις του Ξηριά Λαμίας από ιδιώτες και από το κράτος (κτίρια δημόσιων υπηρεσιών). Πως σκέφτεστε να δράσετε για να οριοθετηθεί, να προστατευθεί και να αναβαθμιστεί ο Ξηριάς (δημιουργία βοτανικού κήπου, περιοχή περιαστικού πρασίνου, περιοχές πεζοπορίας, κ.λ.π.) ώστε να τεθεί τέρμα στις καταπατήσεις, στις αυθαίρετες κατασκευές και στην περιβαλλοντική υποβάθμισή του; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους

Τεκμηρίωση :Τα ρέματα περιλαμβάνονται στην προστασία των επιφανειακών νερών και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1650/86, θεωρούνται φυσικοί πόροι και οικοσυστήματα που πρέπει να προστατεύονται.

Απάντηση
Με την υλοποίηση αυστηρών ελέγχων και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

24.         Ποια είναι η θέση σας για τη δημιουργία Κέντρου διατήρησης και διάσωσης της παραδοσιακής κληρονομιάς ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους
Τεκμηρίωση :Η Ρούμελη είναι περιοχή με μεγάλη παράδοση στις λαϊκές τέχνες. Η ίδρυση ενός κέντρου διάσωσης και διάδοσης της παραδοσιακής κληρονομιάς (με εργαστήρια υφαντικής, κεραμικής, ξυλογλυπτικής, κ.λ.π.) θα εξυπηρετούσε πολλαπλούς σκοπούς : τόνωση της τοπικής οικονομίας, δημιουργία θέσεων απασχόλησης νέων ανθρώπων και σε συνδυασμό με το λαογραφικό μουσείο μπορεί να αποτελέσει πόλο μελέτης, εκπαίδευσης, έρευνας κ.λ.π.

Απάντηση
Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας αλλά και γενικά της επιχειρηματικότητας που εστιάζει στην αξιοποίηση και διάδοση της παραδοσιακής κληρονομιάς της Περιφέρειας.

Φωκίδα

25.        Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με πανεπιστημιακές μελέτες, υπάρχει σημαντική επιβάρυνση του Κορινθιακού με επιπτώσεις για το οικοσύστημα και την υγεία λόγω συγκεκριμένων μεταλλευτικών μονάδων και εγκαταστάσεων; Προτίθεστε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και ποιες,  για την παραπέρα διερεύνηση αυτών των στοιχείων και την συμμόρφωση των βιομηχανιών; (από την Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας η Αρτεμις και την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας)

Τεκμηρίωση:
Α. Δύο πρόσφατες πανεπιστημιακές εργασίες με τίτλους α) « Επίδραση της Εξόρυξης του Βωξίτη στα ιζήματα του κόλπου της Ιτέας: Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων και ραδιενεργών νουκλιδίων» Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2007)   και β) «Ιζηματολογική – γεωχημική και ορυκτολογική Μελέτη των επιφανειακών ιζημάτων του όρμου  της Ιτέας » Πανεπιστημίο Αιγαίου (2009) ,  καταδεικνύουν:
Ø  την ύπαρξη βωξίτη στα ιζήματα του Κόλπου της Ιτέας καθιστώντας τα «ελαφρά επιβαρυμένα» σε βαρέα μέταλλα που επιτάσσουν την παραπέρα διερεύνηση τυχόν διασποράς τους στο περιβάλλον και μεταφοράς τους στην τροφική αλυσίδα
Ø  συγκεντρώσεις Νικελίου. Μολύβδου και Ψευδαργύρου πάνω από τα θεσπισμένα όρια στο έδαφος
Ø  μόλυνση των εδαφών της περιοχής του κόλπου της Ιτέας με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις ραδιονουκλιδίων Ουρανίου 238U, ραδίου 226Ra και θορίου 232Th που περιέχονται στον βωξίτη,

Β. Μελέτες Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων υποδεικνύουν ότι η ερυθρά ιλύς, χημικό απόβλητο της Βιομηχανίας Αλουμινίου που δραστηριοποιείται στον κόλπο της Αντίκυρας έχει καλύψει  ότι το 1/5 του βυθού του Κορινθιακού καταστρέφοντας το βένθος του.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και σήμερα μέσω του μεταλλικού αγωγού απόρριψης της ερυθράς ιλύος μήκους περίπου 3 χλμ. απελευθερώνεται στον Κορινθιακό κόλπο απροσδιόριστης ποσότητας διήθημα και άλλα παραπροϊόντα από την λειτουργία της βιομηχανίας. Επίσης ποσότητα ερυθράς ιλύος εναποτίθεται ήδη επιφανειακά στην πίσω πλευρά του εργοστασίου (περιοχή Αγ. Αθανασίου) χωρίς κανέναν έλεγχο (ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ).  Ήδη μελέτες και παρατηρήσεις έχουν καταδείξει την τοξικότητα της ερυθράς ιλύος. Είναι ορατό διά γυμνού οφθαλμού ότι εκτός της δημιουργίας τοξικών λοφίσκων, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ρύπανσης από τα τοξικά και τα βαρέα μέταλλα που εμπεριέχονται στην κόκκινη λάσπη, αφού  αφ’ ενός μεν μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα,  αφ’ ετέρου δε εξ αιτίας των βροχών και της απορροής των υδάτων καταλήγουν στη θάλασσα δια μέσου του παρακείμενου ρέματος.
Άλλες πάλι μελέτες χαρακτηρίζουν τον κόλπο της Αντίκυρας σαν τον πιο ρυπασμένο  κόλπο της Ελλάδας σε ΠΑΥ (Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες) καθώς στα ιζήματα του κόλπου ανιχνεύονται ποσότητες ΠΑΥ ως και 30 φορές περισσότερες από το θαλάσσιο χώρο περί την Ψυτάλλεια στην Ελευσίνα (μελέτη ΕΛΚΕΘΕ). Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες προέρχονται από ανθρωπογενείς διαδικασίες και είναι πυρολυτικής προέλευσης, αποδεδειγμένα δε προκαλούν διάφορες μορφές καρκίνου καθώς δρουν συσσωρευτικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Έρευνα αποκάλυψε ότι υπάρχει  επιβάρυνση των εδαφών σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το Αλουμίνιο σε στοιχεία και κατάλοιπα όπως Φθόριο, Θείο, Μόλυβδος που  προκαλούν βλάβες στην υγεία των ανθρώπων αλλά και των ζώων.
Από τη σύγκριση των υποβαλλόμενων σύμφωνα με το νόμο μετρήσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στο αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προτύπων, προκύπτει ότι η πολύχρονη λειτουργία της Βιομηχανίας Αλουμίνιον Α.Ε. , οι παλιές εγκαταστάσεις και η παλιά τεχνολογία παραγωγής έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή και διασπορά αέριων ρύπων σε ποσότητες εκτός των θεσμοθετημένων από την Ε.Ε. ορίων. Οι αέριοι ρύποι (αιωρούμενα σωματίδια, αρσενικό, νικέλιο, ΠΑΥ, φθόριο, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, κτλ.) υποβαθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου και έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία τους (Μελέτη Πανεπιστημίου Πατρών- ΣΠΟΑΚ).

Απάντηση
Το πρόβλημα είναι παρόμοιο και ίσως πιο οξυμένο σε σχέση με τον Ευβοϊκό και τον Μαλιακό. Χρειάζονται αντίστοιχα μέτρα εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με ενίσχυση των ελέγχων και της στελέχωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών της Περιφέρειας, αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας των αποβλήτων, θα χρειαστεί συγκεκριμένη μελέτη και εξέταση του θέματος, ώστε να επιβάλλουμε συγκεκριμένες μεθοδολογίες μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής.

26.        Ποια είναι η θέση σας στην επέκταση εξορύξεων βωξίτη στην Γκιώνα, δεδομένου ότι εδώ και 70 περίπου χρόνια υφίσταται τρομερές πιέσεις ένα από τα πιο σπουδαία οικοσυστήματα της χώρας; Τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων; Τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με τις αποκαταστάσεις των «ξοφλημένων» εξορύξεων που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα; Τι μέτρα θα προτείνετε να παρθούν θεσμικά σε επίπεδο πρόληψης αλλά και ελέγχου για την προστασία των υπόγειων νερών από τις υπόγειες εξορύξεις ? από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας

Τεκμηρίωση:  Με τις τελευταίες αδειοδοτήσεις του 2013  παραδίδονται για έρευνα και εξόρυξη βωξίτη περίπου επιπλέον 50.000 στρ. σε περιοχές της Γκιώνας, που ένα μεγάλο τμήμα των περιοχών αυτών βρίσκεται εντός προστατευομένων περιοχών του δικτύουNATURA 2000. Το τελευταίο διάστημα, μπροστά στο μέγεθος της ορατής καταστροφής που έχει συντελεστεί ιδιαίτερα στην Γκιώνα και κάτω από την πίεση των τοπικών κοινωνιών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι εταιρίες εξόρυξης έχουν προσανατολιστεί σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις των κοιτασμάτων βωξίτη. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές αν και δεν έχουν άμεσα ορατά αποτελέσματα αλλοίωσης του φυσικού τοπίου, επιδρούν σημαντικά στον υδροφόρο ορίζοντα και στα δίκτυα των υπογείων νερών χωρίς να υπάρχει καμιά ιδιαίτερη πρόβλεψη - μέριμνα στις μελέτες που κατατίθενται και φυσικά χωρίς να ανακοινώνονται στοιχεία για ευρήματα κατά την εξέλιξη των εργασιών. Η περιοχή έχει τεράστια σημασία σαν τροφοδότης υδάτινων πόρων της λεκάνης του Μόρνου και της κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού και την αξία του νερού σαν κοινωνικού αγαθού και πηγή ζωής. Από την άλλη πλευρά η μονοκαλλιέργεια των εξορύξεων βωξίτη μόνο συγκεκριμένους επιχειρηματίες ωφέλησε και ωφελεί, ενώ η Φωκίδα θεωρείται από τις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας.

Απάντηση
Εκτιμούμε ότι το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου χρειάζεται να το προσεγγίσουμε προσεκτικά και ολιστικά. Είναι ένα θέμα που αφορά τη χώρα, την εθνική οικονομία και την απασχόληση της κάθε περιοχής, δηλαδή την κάθε τοπική κοινωνία και την ανταποδοτικότητα που πρέπει να έχουν τέτοιες δραστηριότητας, λόγω της επιβάρυνσης που έχουν για τον κάθε τόπο. Άρα χρειάζεται μια συνολική συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να δούμε πως εντάσσεται η περιβαλλοντική προστασία, όχι απλά ως παράρτημα μιας τέτοιας πολιτικής αλλά ως πυρήνα των πολιτικών αξιοποίησης του ορυκτού μας πλούτου. Ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε περιοχές όπως η Γκιώνα. Επίσης δεν έχει σημασία για μας εάν ο φορές που ρυπαίνει είναι κρατική επιχείρηση ή ιδιώτης επιχειρηματίας. Η ουσία είναι ίδια. Όλοι πρέπει να τηρούν τη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας, αλλά και τους συγκεκριμένους όρους που καθορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εξόρυξης.

27.        Ποιοί πιστεύετε ότι πρέπει να είναι βασικοί άξονες ανάπτυξης της Φωκίδας; Ποια είναι η θέση σας για την Π.Ε. Φωκίδας στο προς αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας; από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας

Τεκμηρίωση: Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία προβλέπει ότι η Φωκίδα είναι κύριας προτεραιότητας μεταλλευτική περιοχή ακόμα και οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων βωξίτη και κατ΄ επέκταση επιχειρησιακός σχεδιασμός που να διασφαλίζει αυτό που ονομάζεται διεθνώς «βιώσιμη ανάπτυξη» δηλαδή η δυνατότητα αξιοποίησης και χρήσης των φυσικών πόρων από τις επόμενες γενεές. Αντίθετα ο σχεδιασμός των εταιριών, κατά δήλωση τους σε επίσημες μελέτες τους, ευθυγραμμίζεται με το πώς μπορούν να καλυφθούν οι «παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς» αγνοώντας τις κοινωνικές ανάγκες.   

Απάντηση
Γενικά εκτιμούμε ότι το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, χρειάζεται αναθεώρηση με ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Ειδικά για τη Φωκίδα και την αξιοποίηση του βωξίτη είναι ένα θέμα που χρειάζεται να προσεγγισθεί μέσα στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Ασφαλώς θα πρέπει να προηγηθούν συγκεκριμένες μελέτες όσον αφορά τα αποθέματα, τους βέλτιστους τρόπους εξόρυξης, τα ειδικά θέματα προστασίας των υπόγειων υδάτων και γενικά της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας.

28.        Ο χωροταξικός σχεδιασμός της Δωρικής γης αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα των βοσκοτόπων που αποτελούν βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε μια περιοχή που οι κάτοικοι κατά κύριο επάγγελμα είναι κτηνοτρόφοι. Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε για να επιταχυνθεί και με ποιους τρόπους; από ομάδα κτηνοτρόφων Δωρίδας

Απάντηση
Συμφωνούμε απόλυτα με την προσέγγιση αυτή και το μόνο τρόπο που έχουμε είναι η αξιοποίηση της δύναμης που θα μας δώσουν οι πολίτες στις εκλογές.

Για όλη τη Στερεά

29.         Θα υπάρξει μέριμνα από την Περιφέρεια για την στήριξη των κτηνοτρόφων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες; Θα υπάρξει ενημέρωση και εκπαίδευση προς τους νέους αλλά και προς τους παλαιότερους αγρότες για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης; Ποιες είναι οι καινοτόμες ενέργειες που θα προωθηθούν ώστε να υπάρξει μελλοντική ανάπτυξη και όχι μεγαλύτερη συρρίκνωση στον κλάδο των αγροτών; από ομάδα κτηνοτρόφων Δωρίδας

30.        Ποια μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε για να φέρετε πιο κοντά τους πολίτες στην Περιφέρεια και να ενισχύσετε τη διαφάνεια και τη δημοκρατία; Συγκεκριμένα:

Α. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να ενισχύσετε τον κοινωνικό έλεγχο και την συνεργασία της περιφέρειας με τους πολίτες; Πως αποτιμάτε το έργο του «Συνηγόρου του πολίτη και της επιχείρησης» στην περιφέρεια Στερεάς;

Β. Τι σκοπεύετε να αλλάξετε στη λειτουργία των επιχειρήσεων της περιφέρειας που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα πελατειακών σχέσεων και διαπλοκής;

Γ. Σχεδιάζετε μέτρα (και ποιά) για να διευκολύνετε τη δημοκρατική λειτουργία του περιφερειακού συμβουλίου και των παρατάξεων;

Δ. Σε κάθε πρώην νομό προβλέπεται ένα μονοπρόσωπο όργανο ο αντιπεριφερειάρχης. Προτίθεστε να ενισχύσετε την ενημέρωση και τον έλεγχο των πολιτών, των φορέων και των περιφερειακών παρατάξεων στον/στην αντιπεριφερειάρχη;
(από το Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς)

31.        Θα καταργήσετε ή όχι την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας; Αν όχι, θα συνεχίσουν να έρχονται για γνωμοδότηση όλα τα σημαντικά περιβαλλοντικά και χωροταξικά θέματα σε μια μικρή επιτροπή με συγκεκριμένους περιφερειακούς συμβούλους; Πως σκοπεύετε να λειτουργήσετε τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.);  από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας και την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος

32.        Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τον προβληματικό έλεγχο των ΜΠΕ όλων των έργων στην Περιφέρεια; (ανεπαρκής αριθμός ειδικών επιστημόνων, μη λειτουργία διεπιστημονικής ομάδας ελέγχου, πολλές μελέτες για αξιολόγηση), ώστε να εξασφαλίζεται επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο αποτέλεσμα ;από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους

33.        Πώς προτίθεστε να δράσετε, σε συνεργασία με συλλογικότητες, φορείς, κινήσεις πολιτών κ.λ.π. ώστε να αποτραπούν πλειστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσίας πολιτών που αδυνατούν να ανταποκριθούν σε δυσβάσταχτες οικονομικές απαιτήσεις τραπεζών ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους

34.        Πώς προτίθεστε να δράσετε ώστε να μην δημιουργηθούν Ειδικές Οικονομικές Ζώνες στην Περιφέρεια ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους

35.        Προτίθεστε να δράσετε ώστε να αποτρέψετε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση δημόσιου αγαθού ή δημόσιας περιουσίας στην Περιφέρεια και αν ναι, με ποιο τρόπο ; Θα αναλάβετε δράση κατά της παραχώρησης των εθνικών δρόμων σε ιδιώτες για επιβολή διοδίων; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους και το Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς

Απάντηση για τις ερωτήσεις της Περιφέρειας (29-35)
Πιστεύουμε σε μια Περιφέρεια των πολιτών σε μια Ευρώπη των περιφερειών. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση με την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλειμμάτων που έχει ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ώστε να μετασχηματιστεί σε μια τοπική αυτοκυβέρνηση, χωρίς παράπλευρες υπηρεσίες και γραμματείες της Κεντρικής Κυβέρνησης, χωρίς εξαρτήσεις από την κεντρική εξουσία, το κομματικό πελατειακό σύστημα και τα κάθε είδους συμφέροντα. Δηλαδή εκτιμούμε ότι οι κοινωνίες των πολιτών πρέπει να συμμετέχουν όχι απλά μέσα από τις επιτροπές διαβούλευσης αλλά με την ουσιαστική τους παρουσία μέσω των εκπροσώπων τους σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις της Περιφέρειας. Σε κάθε σοβαρό θέμα που συζητά το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να προηγείται η κατάλληλη διαβούλευση με τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και με τους Δήμους της κάθε περιοχής που αφορά το κάθε θέμα.
Χρειάζεται μια άλλη δημοκρατική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα προωθεί τη συλλογικότητα και μια δημοκρατικότερη λειτουργία. Αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας, που θα δίνει ουσιαστικό ρόλο στον περιφερειακό σύμβουλο, όχι μόνο κατά τη διαδικασία των συζητήσεων, αλλά και στην υλοποίηση και τον έλεγχο των αποφάσεων. Ιδιαίτερα θα πρέπει να επανεξετασθεί ο θεσμός του αντιπεριφερειάρχη στα πλαίσια μιας νέας μεταρρύθμισης του θεσμού και άμεσα θα προωθήσουμε συλλογικότερες μορφές στην κάθε Περιφερειακή Ενότητα με την ουσιαστικότερη συμμετοχή του κάθε περιφερειακού συμβούλου, προωθώντας όμως την περιφερειακή συνείδηση, δίνοντας ρόλο και χώρο στο περιφερειακό σύμβουλο για όλη την Περιφέρεια και όχι μόνο για την ενότητα που έχει εκλεγεί. 
Ο θεσμός του συνηγόρου του πολίτη και της επιχείρησης, έτσι όπως είναι οργανωμένος είναι απαξιωμένος. Χρειάζεται στελέχωση και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό. Χρειάζεται ενίσχυση της διαφάνειας και προβολής του έργου του, ώστε να μπορεί να αξιολογεί ο κάθε πολίτης το έργο του.
Οι υπηρεσίες θα πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να αναδιοργανωθούν με βάση ένα νέο οργανόγραμμα. Να σταματήσει η ισοπεδωτική αντίληψη για τους δημόσιους λειτουργούς, δίνοντας συγκεκριμένα κίνητρα και συνεχή επιμόρφωση. Να εφαρμοστούν αντικειμενικά συστήματα αξιολόγησης υπηρεσιών και λειτουργών ακόμη και με τη συμμετοχή των πολιτών και να συνδεθεί η εξέλιξη του κάθε υπαλλήλου μισθολογικά και βαθμολογικά με την αξιολόγηση αυτή. Οι πελατειακές σχέσεις και οι σχέσεις εξάρτησης, μπορούν να εκμηδενισθούν όταν, μηδενίσουμε τη γραφειοκρατία, εφαρμόσουμε τις νέες τεχνολογίες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αξιολογήσουμε και ελέγξουμε το έργο υπηρεσιών και λειτουργών. Ιδιαίτερα η Περιφέρεια πρέπει να καταργήσει την γραφειοκρατία και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και γενικά τους συναλλασσόμενους.
Δεν θεωρούμε την επιχειρηματικότητα εχθρό της αυτοδιοίκησης, αλλά εν δυνάμει σύμμαχο για ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα μας ως απάντηση στην κρίση. Η Περιφέρεια και γενικά το Κράτος δεν μπορεί να αποτελέσει φορέα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Το Κράτος και η Περιφέρεια χρειάζεται να φροντίζει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις κατάλληλες υποδομές για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Κάθε σύστημα που βασίσθηκε στον κρατισμό, απέτυχε παταγωδώς και αυτό το μοντέλο το ζήσαμε και στη χώρα μας, σε κάποια εκδοχή του κρατικίστικου πελατειακού κομματικού συστήματος. Χρειάζεται να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τη νεανική και τη συνεργατική επιχειρηματικότητα, με αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) της νέας προγραμματικής περιόδου, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, τον τομέα του ποιοτικού και εναλλακτικού τουρισμού (ιαματικού, ορεινού, αρχαιολογικού κ.λ.π.)
Θεωρούμε ότι όλη η Περιφέρεια και γιατί όχι όλη τη χώρα, χρειάζεται να την ανακηρύξουμε ειδική οικονομική ζώνη με την έννοια της κρισιμότητας της κατάστασης, της ύφεσης που περνάει η χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης και βιώσιμης ανάπτυξης, ως απάντηση στην ανεργία και την υποβάθμιση, με ταυτόχρονη εφαρμογή των νόμων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Το θέμα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης παρότι δεν έχει τα απαραίτητα εργαλεία άσκησης πολιτικής, η Περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει φορείς που μπορούν να ασκήσουν πιο κοντά στον αδύναμο οικονομικά πολίτη δράσεις αλληλεγγύης.
[i]

Ποιοι ρωτούν;

1. "Πολίτες εν δράσει", Δήμος Τανάγρας Βοιωτίας,  politestanagras.blogspot.com, https://www.facebook.com/politestanagras
2. "Πολίτες για την Αειφορία", Δήμος Τανάγρας Βοιωτίας,http://politesaeiforia.blogspot.gr, τηλεφωνικά στα 6936726370 και 6974608076 ή στο email: politesaeiforia@gmail.com.
3. Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας η Άρτεμις, Δήμος Διστόμου, Αντίκυρας, Αράχωβας Βοιωτίας, 6940775549
4. Κίνηση Πολιτών Θίσβης, Δήμος Θηβαίων Βοιωτίας
5. Πρωτοβουλία Συνεννόησης για την διαχείριση των Απορριμμάτων http://prosynat.blogspot.gr/, prosynat@gmail.com
6. Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς 6972850659,http://periferiastereas.blogspot.gr/, protovoulia.stereas.evias@gmail.com
7. Ομάδα αγροτών Βοιωτίας
8. Πρωτοβουλία κατοίκων ενάντια στη ΒΙΠΕ Β.Ε., Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας ΄Αννας Εύβοιαςhttps://www.facebook.com/groups/128637693976465/
9. Ενεργοί πολίτες Αυλίδας, Δήμος Χαλκιδέων Εύβοιας
10. Σύλλογος Προστασίας Νότιας Καρυστίας Δήμος Καρύστου, sppenk@gmail.com
11. Ένωση Πολιτών Σκύρου για την προστασία του περιβάλλοντος, stazsky@otenet.gr
12. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος, http://www.karpenissi.eu/, kinisipoliton@evrytania.eu,  6975742969,
13. Όμιλος Φίλων του Δάσους, Δήμος Λαμιέων Φθιώτιδας, http://www.omfidas-lamias.gr/ Καραισκάκη 101, Λαμία, 35 100, Τηλ./Φαξ: (22310) 53350, e-mail:omfidas@gmail.com
14. Ομάδα κτηνοτρόφων Δωρίδας
15. Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας, Δήμος Δελφών, info@savetheforest.gr http://www.savetheforest.gr/,

1 σχόλιο:

 1. Στην ερώτηση
  11. Τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να μην εγκατασταθεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός υδατοκαλλιεργειών στον Νότιο Ευβοϊκό και να μείνει χώρος και για τις υπόλοιπες τοπικές δραστηριότητες; Από τον Σύλλογο Προστασίας Νότιας Καρυστίας
  ο κυριος Χαινάς απαντα
  Και αυτό το πρόβλημα συνδέεται με τη χωροθέτηση αυτών των μονάδων. Θα πρέπει στην διαδικασία αναθεώρησης και επικαιροποίησης των χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας να ανοίξουμε ένα μεγάλο διάλογο με τους επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς της Περιφέρειας και κυρίως με τις τοπικές κοινωνίε ςκαι την τοπική αυτοδιοίκηση, για να καθορίσουμε τις χρήσεις γης και γενικά την χωροθέτηση κάθε είδους δραστηριότητας.

  Δε γνωρίζει ο κύριος Χαινάς οτι η διαδικασία αναθεώρησης και επικαιροποίησης του Χωροταξικού της Περιφερειας Στ.Ελλάδας έχει ήδη ολοκληρωθεί και οι προτάσεις βρίσκονται στο γραφείο μελετών κας Χουσιανάκου και ότι αναμένεται η εισήγηση της Δ/νσης χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ;;
  Δε γνωρίζει ο κύριος Χαινάς ότι στη μελέτη για την αναθεώρηση ενσωματώθηκε το Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών με αποτέλεσμα , παρά τις προτάσεις των τοπικών φορέων ,Δήμων και Συλλογων των περιοχών που θίγονται απο τις Υδατοκαλλιέργειες, να στραγγαλίζεται ο Βόρειος Ευβοικός απο τα ιχθυοτροφεία με προβλεπόμενες Περιοχές Οργανωμενης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) ;;;;

  Τί προτάσεις έκανε ο ίδιος σαν πολίτης στην πιο πάνω διαβουλευση;
  Εχει την καλοσύνη να μας απαντήσει;;

  ευχαριστούμε
  Για το Συλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας
  Η πρόεδρος
  Νανά Κακαβούλη


  ΑπάντησηΔιαγραφή